Welkom bij Vocarius advocatuur | Oisterwijk

Vocarius advocatuur richtte zich op juridische vraagstukken van ondernemers.

De eigenaar van Vocarius advocatuur, mr. Sandra van Nieuwkerk, heeft per 1 oktober 2020 haar carrière voortgezet binnen de rechterlijke macht. Het kantoor is dan ook definitief gesloten.

Lopende kwesties zijn per 1 oktober 2020 overgedragen aan mr. Nico van den Boom van Boom Advocatenkantoor in Tilburg. Mr. Nico van den Boom is bereikbaar via nb@boomadvo.nl en via telefoonnummer 013-5820850.

Ook voor vragen over gearchiveerde dossiers die voor u zijn behandeld door Vocarius advocatuur in het verleden, kunt u zich tot mr. Nico van den Boom wenden. Hij kan waar nodig voor u contact opnemen met mr. Sandra van Nieuwkerk.