Procesrecht Amsterdam

Indien u op zoek bent naar een ervaren, kundig en pragmatisch ingestelde advocaat, dan bent u bij Vocarius advocaten aan het juiste adres.

Multinationals, MKB-bedrijven, Zorginstellingen, ZZP-ers en particulieren schakelen ons in om hen te adviseren of bij te staan in geschillen op het gebied van het arbeidsrecht, civiel procesrecht, contractenrecht en food & health. Vanwege het feit dat de advocaten zich focussen op een specifiek aantal rechtsgebieden, hebben zij zeer goede kennis van zaken. Tevens beschikken zij over een groot netwerk met specialisten werkzaam in andere vakgebieden zodat snel geschakeld kan worden en Vocarius advocaten breed inzetbaar is.

Voor alle rechtsgebieden geldt dat Vocarius meedenkt met de klant

Daarbij is het uitgangspunt dat geschillen zoveel als mogelijk worden voorkomen. Door zaken vooraf direct goed te regelen, kan de eerste winst worden behaald.
Procederen wordt door Vocarius advocaten als ultimum remedium beschouwd, maar als het niet anders kan, zullen wij er alles aan doen om het beste resultaat te verkrijgen. Zowel voor verzoekschrift- als dagvaardingsprocedures, alsook hoger beroep zaken kunt u bij ons terecht.

Helaas zijn geschillen niet altijd te voorkomen. Maar ook dan is de gang naar de rechter normaal gesproken zeer zeker niet de eerste stap! Vaak blijkt het toch mogelijk onder begeleiding van Vocarius Advocaten het conflict onderling op te lossen. Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat, dan kan een gerechtelijke procedure worden gestart. In bepaalde zaken kan een kort geding nodig zijn of moet er beslag gelegd worden om uw vordering veilig te stellen. Ook daarin staat Vocarius Advocaten u graag bij.

Wij hebben jarenlange ervaring in het procederen op de rechtsgebieden waarin we zijn. Het gaat daarbij om procedures bij de rechtbank (waaronder ook de sector kanton) en het gerechtshof. Ook hebben de advocaten ervaring in (internationale) arbitrages en in procedures bij de Reclame Code Commissie.