Contractenrecht

Overeenkomsten of contracten zijn er in 'veel soorten en maten'. Mondelinge overeenkomsten hebben in feite dezelfde rechtskracht als schriftelijke overeenkomsten, maar natuurlijk heeft het wel de voorkeur om de gemaakte afspraken op papier vast te leggen.

Het lijkt soms zo eenvoudig om datgene wat is afgesproken op papier te zetten, te ondertekenen en op die basis met elkaar te gaan samenwerken. Wat onder andere vaak vergeten wordt bij het opstellen van overeenkomsten, is dat met name aandacht moet worden besteed aan hoe partijen met elkaar om moeten gaan als er om welke reden dan ook een einde aan de samenwerking moet komen. Of dat nu een levering betreft van producten of diensten, of een langdurig samenwerkingsverband, het kan altijd voorkomen dat een van partijen tussentijds een einde aan de overeenkomst wil nastreven. 

Het opstellen of beoordelen van overeenkomsten is maatwerk. Iedere situatie is anders en vereist dan ook andere bepalingen. Vocarius advocaten heeft veel ervaring in het opstellen en beoordelen van overeenkomsten. Zo kunt u onder andere terecht voor advies over:

- koop-/leveringsovereenkomsten
- diverse vormen van samenwerkingsovereenkomsten
- overeenkomst van opdracht
- managementovereenkomsten
- distributieovereenkomsten
- agentuurovereenkomsten
- algemene voorwaarden

Daarnaast kan Vocarius Advocaten u bijstaan in ontstane conflicten over het aangaan van contracten, de uitleg, de (niet) nakoming en het beëindigen daarvan, alsmede het voeren van procedures hierover.

Het contractenrecht is breder dan dat. Bijvoorbeeld ook vorderingen uit onrechtmatige daad of productenaansprakelijkheid vallen hieronder. Ook daarin kunnen wij u juridisch begeleiden.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking

Als u nog vragen heeft over onze diensten of u wilt graag een afspraak maken, dan kunt u tijdens kantooruren te allen tijden telefonisch contact opnemen of u stuurt een bericht via ons contactformulier.