Contractenrecht Den Haag

Indien u op zoek bent naar een ervaren, kundig en pragmatisch ingestelde advocaat, dan bent u bij Vocarius advocaten aan het juiste adres.

Multinationals, MKB-bedrijven, Zorginstellingen, ZZP-ers en particulieren schakelen ons in om hen te adviseren of bij te staan in geschillen op het gebied van het arbeidsrecht, civiel procesrecht, contractenrecht en food & health. Vanwege het feit dat de advocaten zich focussen op een specifiek aantal rechtsgebieden, hebben zij zeer goede kennis van zaken. Tevens beschikken zij over een groot netwerk met specialisten werkzaam in andere vakgebieden zodat snel geschakeld kan worden en Vocarius advocaten breed inzetbaar is.

Voor alle rechtsgebieden geldt dat Vocarius meedenkt met de klant

Daarbij is het uitgangspunt dat geschillen zoveel als mogelijk worden voorkomen. Door zaken vooraf direct goed te regelen, kan de eerste winst worden behaald.
Bij het contractenrecht kunt u denken aan allerlei contracten die u wilt sluiten of reeds bent aangegaan (koopovereenkomst, overeenkomst van opdracht, samenwerkingsovereenkomst, aanneming van werk, huurovereenkomst, etc.).

Vocarius Advocaten kan u adviseren over en begeleiden bij het:
  • Het opstellen van diverse contracten. 
  • Het opstellen van algemene voorwaarden en het adviseren over de wijze waarop deze van toepassing verklaard moeten worden. 
  • Beoordelen van contracten en algemene voorwaarden en, indien nodig, deze aanpassen. 
Daarnaast kan Vocarius Advocaten u bijstaan in ontstane conflicten over het aangaan van contracten, de uitleg, de (niet) nakoming en het beëindigen daarvan, alsmede het voeren van civiele procedures hierover.

Het verbintenissenrecht is breder dan dat. Bijvoorbeeld ook vorderingen uit onrechtmatige daad of productenaansprakelijkheid vallen hieronder. Ook daarin kan Vocarius Advocaten u juridisch begeleiden.