Blog Vocarius Advocaten

Hieronder treft u een overzicht van ons laatst geplaatste nieuws.

Herrie in de tent!

Op 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet verviel de zogenoemde VAR-verklaring. De DBA is destijds in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid tegen de gaan. Indien partijen willen voorkomen dat de Belastingdienst de relatie met een zzp-er beschouwt als een arbeidsrelatie, dienen zij een overeenkomst van opdracht aan te sluiten. Hiervoor had de Belastingdienst een aantal modelovereenkomsten opgesteld die partijen konden (moesten) gebruiken.

Omdat de DBA van begin af aan tot veel discussie en onduidelijkheid leidde, heeft de overheid besloten dat zij de wet niet langer handhaven en zij de handhaving staken tot 1 januari 2020, tenzij sprake is van kwaadwillendheid. De wetgever hoopt voor 1 januari 2020 namelijk een vervangende wet voor de Wet DBA te hebben.

Volgens de Belastingdienst was in de verhouding RTL-Herman den Blijker sprake van kwaadwillendheid. Wat was het geval?

Sinds 1 december 2004 presenteert Herman den Blijker, chef-kok, diverse televisieprogramma’s voor RTL. Den Blijker is als zzp-er ingeschreven in de KvK. Op 1 januari 2017 is tussen Den Blijker en RTL (weer) een overeenkomst van opdracht gesloten voor de duur van 3 jaar. Contractspartij was niet Den Blijker maar diens B.V. De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat sprake is van een dienstbetrekking.

Wanneer sprake is van 1) persoonlijke arbeid, 2) een gezagsverhouding én 3) loon, dan bestaat tussen partijen een dienstbetrekking. Ontbreekt een van deze drie elementen, dan is sprake van een overeenkomst van opdracht. Het lijkt dus heel eenvoudig vast te stellen of er al dan niet sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar niets is minder waar.

“Den Blijker wordt door RTL ingehuurd omdat hij Den Blijker is”

De rechtbank volgt de stelling van de Belastingdienst niet. Naar de mening van de rechtbank moet Den Blijker wel de arbeid zelf verrichten (persoonlijke arbeid), maar ontbreekt de gezagsverhouding.

Den Blijker verricht de werkzaamheden zelfstandig en naar eigen professioneel inzicht. De instructie en aanwijzingsbevoegdheid van RTL is beperkt tot de organisatorische aspecten. Dit blijkt ook uit het feit dat Den Blijker het recht heeft om zijn medewerking te weigeren aan programma’s. Ondanks het feit dat Den Blijker al sinds 2004 werkzaamheden voor RTL verricht, is geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

Punt van aandacht was nog wel dat met Den Blijker een concurrentiebeding was opgenomen. In de praktijk leidt dit vaak tot het vermoeden dat in dat geval sprake is van een arbeidsovereenkomst. De rechtbank pareert deze stelling van de Belastingdienst door te oordelen dat dit concurrentiebeding naar alle waarschijnlijkheid is opgenomen ter voorkoming van imagoschade voor RTL.

Ondanks het feit dat de handhaving van de DBA is uitgesteld tot 1 januari 2020, dient u wel waakzaam en alert te blijven. Het is namelijk niet zo dat de DBA niet langer geldt. Dat is een misvatting. Wanneer de Belastingdienst denkt dat sprake is van kwaadwillendheid, oftewel dat evident sprake is van schijnzelfstandigheid ter voorkoming van het moeten afdragen van loonheffingen en sociale premies, kan de Belastingdienst alsnog optreden. Het is dus noodzakelijk dat u de zaken op dit gebied op orde heeft. Mocht u hierover nog verdere vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.« terug naar overzicht
: mr. Femke Schabos
: 28 augustus 2018