Blog Vocarius Advocaten

Hieronder treft u een overzicht van ons laatst geplaatste nieuws.

Ondernemen en de AVG: better safe than sorry!

Ondernemen via het internet en werken in de cloud zodat je, onafhankelijk van plaats en tijd, altijd toegang tot je bedrijfsbestanden hebt, is inmiddels de nieuwe standaard geworden. Nieuwe ontwikkelingen brengen veel voordelen met zich mee, maar helaas ook nadelen. Zo heeft de criminaliteit zich ook voor een groot deel naar het internet verplaatst en zaken als hacken, het manipuleren van internetbetalingen en het gijzelen van bestanden zijn helaas ook ‘standaard’ geworden. De wereld digitaliseert en data is big business geworden.

Iedereen maakt het wel eens mee, je krijgt ongevraagd een product of dienst aangeboden die aansluit bij jouw werk, hobby’s of interesses. Hoe dat komt? Er is data gedeeld! Het lijkt onschuldig en je kunt zo’n aanbod natuurlijk negeren, maar als veel data aan elkaar wordt gekoppeld, ligt een deel van je leven op straat. Voor een deel hebben we dat zelf in de hand; wat je op Facebook zet is immers openbaar bekend geworden, maar voor een deel heb je dat niet in de hand. Zeker niet als jouw data wordt verkocht. Door deze handel in data heb je geen zicht meer op wat bij wie bekend is.

Je kunt als particulier en als ondernemer het nodige doen om jouw data te beschermen, door in ieder geval niet zelf openbaar te maken wat je niet openbaar bekend wilt hebben, en door de systemen en apparaten waarop je data bewaart of waarmee je data verspreidt, goed te beveiligen.

Om de privacy van burgers beter te beschermen in onze digitale wereld, is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. In de AVG is geregeld welke gegevens van personen gebruikt en bewaard mogen worden. Er moeten niet alleen organisatorische en technische maatregelen genomen worden om persoonsgegevens te beschermen, en datalekken moeten direct worden gemeld, maar bij het constateren van situaties die in strijd zijn met de AVG kunnen zeer forse boetes worden opgelegd. Het is dus van groot belang om die maatregelen te treffen die je als ondernemer kunt en moet treffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens van je personeel, je klanten etc. goed en veilig worden bewaard en verwerkt en ook worden vernietigd als daartoe aanleiding is of als de betrokken persoon daar om vraag.

De AVG is een complex geheel van regels. ‘Niet meedoen’ aan de AVG is geen optie. Zorg dus dat je safe bent bij een controle en maak je bedrijf AVG-proof!Ondernemen via het internet en werken in de cloud zodat je, onafhankelijk van plaats en tijd, altijd toegang tot je bedrijfsbestanden hebt, is inmiddels de nieuwe standaard geworden. Nieuwe ontwikkelingen brengen veel voordelen met zich mee, maar helaas ook nadelen. Zo heeft de criminaliteit zich ook voor een groot deel naar het internet verplaatst en zaken als hacken, het manipuleren van internetbetalingen en het gijzelen van bestanden zijn helaas ook ‘standaard’ geworden. De wereld digitaliseert en data is big business geworden.

Iedereen maakt het wel eens mee, je krijgt ongevraagd een product of dienst aangeboden die aansluit bij jouw werk, hobby’s of interesses. Hoe dat komt? Er is data gedeeld! Het lijkt onschuldig en je kunt zo’n aanbod natuurlijk negeren, maar als veel data aan elkaar wordt gekoppeld, ligt een deel van je leven op straat. Voor een deel hebben we dat zelf in de hand; wat je op Facebook zet is immers openbaar bekend geworden, maar voor een deel heb je dat niet in de hand. Zeker niet als jouw data wordt verkocht. Door deze handel in data heb je geen zicht meer op wat bij wie bekend is.

Je kunt als particulier en als ondernemer het nodige doen om jouw data te beschermen, door in ieder geval niet zelf openbaar te maken wat je niet openbaar bekend wilt hebben, en door de systemen en apparaten waarop je data bewaart of waarmee je data verspreidt, goed te beveiligen.

Om de privacy van burgers beter te beschermen in onze digitale wereld, is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. In de AVG is geregeld welke gegevens van personen gebruikt en bewaard mogen worden. Er moeten niet alleen organisatorische en technische maatregelen genomen worden om persoonsgegevens te beschermen, en datalekken moeten direct worden gemeld, maar bij het constateren van situaties die in strijd zijn met de AVG kunnen zeer forse boetes worden opgelegd. Het is dus van groot belang om die maatregelen te treffen die je als ondernemer kunt en moet treffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens van je personeel, je klanten etc. goed en veilig worden bewaard en verwerkt en ook worden vernietigd als daartoe aanleiding is of als de betrokken persoon daar om vraag.

De AVG is een complex geheel van regels. ‘Niet meedoen’ aan de AVG is geen optie. Zorg dus dat je safe bent bij een controle en maak je bedrijf AVG-proof!


« terug naar overzicht
: mr. Sandra van Nieuwkerk
: 28 augustus 2018