Blog Vocarius Advocaten

Hieronder treft u een overzicht van ons laatst geplaatste nieuws.

#screening #sollicitanten: #magdat?

#screening #sollicitenten: #magdat?

Even een naam van een sollicitant Googelen, zijn of haar profiel op Facebook checken en zien of hij of zij actief is op Instagram. Je zou denken dat dit mag want het staat toch op internet. Niets is minder waar, screening van sollicitanten is niet zonder meer toegestaan.

Met de inwerkingtreding van de AVG is het woord 'privacy' een veel gebezigde term. Op zich zijn de regels die al golden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) nagenoeg gelijk gebleven, maar zijn de mogelijke sancties voornamelijk zwaarder geworden. Ook de regelgeving met betrekking tot de screening van sollicitanten is niet gewijzigd, maar omdat het de gemoederen toch behoorlijk bezig houdt, zal hierna op een rij gezet worden wat wel en wat niet is toegestaan.

"Gerechtvaardigd belang en vooraf informeren"

Wanneer je een sollicitant wilt screenen moet je hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, moet de screening noodzakelijk zijn én dient dit vooraf aangekondigd te zijn.

Een gerechtvaardigd belang is al vrij snel aanwezig, namelijk het belang om als werkgever te weten te komen of een toekomstig werknemer integer en betrouwbaar is. De vraag is of dit goed kan worden bepaald aan de hand van social media profielen, maar je kunt er vaak wel iets uit afleiden.

Verder moet het voor sollicitanten vooraf duidelijk zijn dat een internet screening kan plaatsvinden. Het is dan ook raadzaam om in de vacaturetekst op te nemen dat "een internetsearch deel kan uitmaken van de selectieprocedure".

Andere vereisten waaraan voldaan moet worden, zijn opgesomd in de 'Handleiding Justis Ministerie van Justitie en Veiligheid: Screening van personeel, december 2017'.

Vijf basischecks

In deze handleiding staan ook 5 checkpunten met betrekking tot de werving en selectieprocedure:

1. controleer paspoort of identiteitskaart
2. vraag originele diploma's en cijferlijsten op;
3. bestudeer het CV, vraag om referenties en hou je aan de NVP-code;
4. zoek op het internet met inachtneming van de privacyregels;
5. kondig screening aan in de vacaturetekst.

Wilt u over dit onderwerp meer informatie, dan kunt u uiteraard contact opnemen. Op de hoogte blijven van relevante wetswijzigingen in de praktijk? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief via www.vocarius.nl

Femke Schabos (advocaat arbeidsrecht)

Vocarius advocaten | Moergestelseweg 30B | 5062 JW Oisterwijk | 013-5234786


« terug naar overzicht
: Femke Schabos
: 24 augustus 2018