Blog Vocarius Advocaten

Hieronder treft u een overzicht van ons laatst geplaatste nieuws.

#METOO

Over seksuele intimidatie op de werkvloer is momenteel veel te doen. Dit komt omdat veel mensen uit de showbizz recent hebben laten weten seksueel te zijn geïntimideerd. De #metoo is al meer dan 550.000 gebruikt bij berichten op Instagram. Ondanks alle goedbedoelde berichten in de media, viel het mij op dat nergens duidelijk wordt gemaakt wat nu de rechten en plichten van werknemer en –gever zijn bij seksuele intimidatie.

Een basisregel in het arbeidsrecht is dat je als werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving voor werknemers. Dat bekent dus ook een werkomgeving vrij van seksuele intimidatie. Helaas blijken veel werknemers slachtoffer van ongewenste intimidatie door seksueel getinte appjes, ongewenste aanrakingen of intieme vragen. Deze werknemers zijn in de meeste gevallen bang om hiervan melding te maken. Bang om hun baan te verliezen of scheve gezichten van collega’s te krijgen. Toch is het belangrijk om melding van dergelijke misstanden te (kunnen) maken.

Op 1 juli 2016 is de wet Huis voor Klokkenluiders (wet HvK) in werking getreden. Deze wet beschermt de (rechts)positie van werknemers die misstanden aan de kaak stellen. Een misstand is dus bijvoorbeeld seksuele intimidatie. Op grond van deze wet mogen werkgevers geen disciplinaire maatregelen treffen jegens een werknemer die een misstand meldt. Helaas is het alleen voor werkgevers met 50 of meer werknemers verplicht een interne meldregeling te hebben, waarin de procedure is opgenomen hoe omgegaan wordt met het melden van een (vermoeden van een) misstand. Gezien alle recente berichtgevingen ben ik van mening dat het ook voor kleine(re) werkgevers zou moeten gelden. Een interne procedure hanteren is voor iedere werkgever mogelijk, zo lijkt me. Overigens adviseer ik mijn cliënten die een arbeidsvoorwaardenreglement hanteren, om daarin ook een hoofdstuk te wijzen aan de melding van misstanden.

In de klokkenluidersregeling moet onder andere worden bepaald hoe met meldingen wordt omgegaan, bij wie misstanden in vertrouwen kunnen worden gemeld en waar werknemers terecht kunnen als zij een misstand extern willen melden. Een misstand kan extern gemeld worden bij het Huis voor Klokkenluiders.

Wilt u als bedrijf meer weten over hoe om te gaan met seksuele intimidatie op de werkvloer en uw werknemers een goede regeling aanbieden hoe zij hiervan melding kunnen maken, zonder bang te zijn voor disciplinaire maatregelen? Neem dan contact met ons op en wij helpen u verder. Bent u zelf slachtoffer van seksuele intimidatie en weet u niet hoe u daarmee moet omgaan en wat uw rechten zijn? Wij helpen u graag. U kunt uiteraard ook met het Huis van Klokkenluiders contact opnemen (huisvoorklokkenluiders.n).


« terug naar overzicht
: Femke Schabos
: 31 oktober 2017