Blog Vocarius Advocaten

Hieronder treft u een overzicht van ons laatst geplaatste nieuws.

De arbeidsmarkt en ZZP-land weer gewijzigd

Nog geen 3 jaar na invoering van de WWZ (het nieuwe ontslagrecht) en nog geen 2 jaar na invoering van de Wet DBA (regelgeving voor ZZP-ers) vindt Den-Haag het alweer tijd het nodige aan te passen. Naar mijn mening was dat ook nodig. De vraag is echter of de aanpassingen dit keer wel houtsnijden.

Vandaag is het regeerakkoord officieel gepresenteerd. De laatste dagen werd er al behoorlijk gelekt, maar de volledige tekst is nu beschikbaar. Het is natuurlijk de vraag welke voorgenomen aanpassingen uiteindelijk daadwerkelijk wet worden, maar ik wilde de voornemens van Den-Haag op het gebied van het arbeidsrecht en wat betrekking heeft op de positie van ZZP-ers alvast op een rij zetten.

Het doel van het nieuwe kabinet is: ‘Werken moet lonen’. Dat betekent kosten (fors) verlagen, waardoor (meer) werken lonend(er) wordt. Dit zou moeten worden bereikt door het werkgeverschap aantrekkelijker te maken. Wat stellen ze onder meer voor?

-‘makkelijker’ ontslag. Nu moet een werkgever een keuze maken tussen de opgesomde ontslaggronden in de wet. Bij een disfunctionerende werknemer waarmee ook verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan, moet een keuze worden gemaakt tussen disfunctioneren of verstoorde arbeidsrelatie als ontbindingsgrond. Als deze gronden niet afzonderlijk voldoende basis vormen voor ontbinding, wordt het verzoek afgewezen. Het nieuwe kabinet stelt voor dat in dergelijke gevallen waarin twee gronden die afzonderlijk onvoldoende basis bieden voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst, maar samen wel tot voldoende basis leiden, de rechter toch mag ontbinden en kan daaraan een extra vergoeding toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de reeds bestaande transitievergoeding);

-werknemers hebben direct al recht op een transitievergoeding in plaats van pas na 2 jaar;

-het zou, als het aan het kabinet ligt, weer mogelijk moeten zijn om gedurende 3 jaren 3 maal een tijdelijk contract aan te bieden in plaats van de in 2015 doorgevoerde 2 jaar;

-om te stimuleren dat werkgevers direct een contract voor onbepaalde tijd aanbieden, mag in dat geval een proeftijd van 5 maanden worden overeengekomen in plaats van 2 maanden;

-de loondoorbetalingsverplichting voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt verkort van twee jaar na één jaar, wel worden de kosten voor het tweede ziektejaar gedekt door een uniforme lastendekkende premie, te betalen door……… jawel, diezelfde kleine werkgevers;

-de wet DBA wordt alweer vervangen. Er wordt vermoed sprake te zijn van een arbeidsovereenkomst als het tarief onder de € 15 per uur ligt gedurende een periode van meer dan 3 maanden;

-er wordt ingeval van ZZP-ers niet langer gewerkt met modelovereenkomsten, maar met een zogenoemde ‘opdrachtgeversverklaring’. Die zou partijen vooraf meer zekerheid en duidelijkheid moeten geven over de juridische status van de samenwerking.

Dit is slechts een kleine greep uit de voorgestelde veranderingen. Vocarius advocaten zal het proces nauwlettend in de gaten houden en u op de hoogte houden.


« terug naar overzicht
: Femke Schabos
: 10 oktober 2017
: regeerakkoord vertrouwen in de toekomst