Blog Vocarius Advocaten

Hieronder treft u een overzicht van ons laatst geplaatste nieuws.

Big brother is watching you

In de praktijk stellen werkgevers met name de vraag of zij camera’s mogen plaatsen of de e-mail van een werknemer mogen inzien. Het antwoord daarop is afhankelijk van een aantal aspecten, zoals:
- aanwezigheid van een e-mail en internet protocol;
- de reden van de werkgever;
- kan op een minder vergaande manier het doel worden bereikt.

Wanneer de werknemer weet dat de werkgever in bepaalde omstandigheden zijn e-mail kan/mag checken of camera’s mag plaatsen, is de eerste hindernis al genomen. Een werkgever doet er verstandig aan een dergelijk protocol aan de werknemer te overhandigen bij indiensttreding. De rechtspraak laat zien dat er veel waarde wordt gehecht aan de aanwezigheid van een dergelijk protocol. Daarnaast biedt het de werkgever ook de mogelijkheid om daarin nadere regels omtrent e-mail en internetgebruik op te nemen, die bij overtreding tot disciplinaire sancties kunnen leiden.

Maar een protocol is niet voldoende. De werkgever moet een goede reden hebben om de werknemer te controleren. Als de werkgever een ernstig vermoeden heeft dat de werknemer steelt, mag hij een camera ophangen. Indien een werknemer langdurig ziek is, kan het inzien van zijn of haar e-mail noodzakelijk zijn. Voor alle gevallen geldt wel: pas wanneer het echt niet op een andere manier kan, mag de privacy worden ingeperkt.

Kortom, het recht op privacy is geen absoluut recht, maar beperking moet binnen de grenzen van proportionaliteit en subsidiariteit blijven. Verder wordt van werkgevers verwacht dat zij het personeel laten weten dat het recht ‘to be left alone’ niet oneindig is. Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018 is een e-mail en internetprotocol nog belangrijker. De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt per die datum meer bevoegdheden en kan hogere boetes opleggen (tot wel € 20.000.000,-).

Wilt u meer weten over de privacy rechten van werknemers en het hanteren van een protocol? Neem dan contact met mij op en ik help u graag verder.« terug naar overzicht
: Femke Schabos
: 02 oktober 2017