Arbeidsrecht Friesland

Indien u op zoek bent naar een ervaren, kundig en pragmatisch ingestelde advocaat, dan bent u bij Vocarius advocaten aan het juiste adres.

Multinationals, MKB-bedrijven, Zorginstellingen, ZZP-ers en particulieren schakelen ons in om hen te adviseren of bij te staan in geschillen op het gebied van het arbeidsrecht, civiel procesrecht, contractenrecht en food & health. Vanwege het feit dat de advocaten zich focussen op een specifiek aantal rechtsgebieden, hebben zij zeer goede kennis van zaken. Tevens beschikken zij over een groot netwerk met specialisten werkzaam in andere vakgebieden zodat snel geschakeld kan worden en Vocarius advocaten breed inzetbaar is.

Voor alle rechtsgebieden geldt dat Vocarius meedenkt met de klant

Daarbij is het uitgangspunt dat geschillen zoveel als mogelijk worden voorkomen. Door zaken vooraf direct goed te regelen, kan de eerste winst worden behaald.
Het arbeidsrecht is continu aan verandering onderhevig. Vocarius Advocaten houdt dit nauwkeurig in de gaten zodat zij u goed kan bijstaan en van advies kan voorzien.

Bij Vocarius Advocaten kunt u onder meer terecht voor:
  • Het opstellen/beoordelen van arbeidsovereenkomsten, bedrijfsreglementen, protocollen, etc. 
  • Advies op het gebied van disfunctionerende of zieke werknemer, bijzondere bedingen (concurrentie- en/of relatiebeding), overgang van onderneming, ontslag, reorganisatie, rechten en plichten werkgever en werknemer, sociale zekerheid, etc. 
  • Vertegenwoordiging in onderhandelingen danwel (gerechtelijke) procedures op het gebied van ontslag, reorganisatie, concurrentiebeding.